Meditatie als bron voor groei 1

Door stilte te ervaren, neem je bewust afstand van alles wat je doorgaans afleidt. Zo ontstaat er ruimte voor gevoelens en verlangens die op de achtergrond zijn geraakt. In stilte ga je van ‘denken’ naar ‘voelen’. Je leert je innerlijke stem te vinden en kunt deze blijven horen, ook in uitdagende situaties.

Met regelmaat toegang vinden tot stilte helpt je om, juist onder druk en tijdens drukte, te vertragen – om vervolgens op het juiste moment te kunnen versnellen en je omgeving hierin mee te nemen. Stilte wordt een bron voor beweging van binnenuit. Je leert om te midden van alle druk(te) van daadkracht, meer ruimte te maken voor stilte, ademruimte en helderheid van je geest.

Meditatie & Coaching

Beoefening van meditatie en mindfulness is een van de manieren om te stilte in jezelf te (her)vinden. Met meditatie train je je geest, je aandacht, om te leven in het huidige moment. Je word je steeds meer gewaar van je lichamelijke en mentale ervaringen. Je creëert een meer open en onderzoekende aandacht en wordt minder in beslag genomen door alles wat er om je heen gebeurd. Meditatie bevordert innerlijke groei en transformatie en laat je meer in verbinding te komen met wie jij werkelijk bent, verbinding met anderen en met de natuur.

In mijn coaching en begeleiding werk ik desgewenst met stilte-, meditatie of lichaamsbewustzijnsoefeningen. Wil je de kracht van stilte en dialoog integreren op je werk, in de gesprekken die je voert of in groepsbijeenkomsten? Dat is ook mogelijk, we stemmen dan een programma af op maat.

Om meer verdieping en integratie in je dagelijks leven te creëren is, aanvullend op de coaching, een mindfulnesstraining of aansluiting bij een meditatiegroep, een welkome uitbreiding. De coaching is er dan op gericht om inspriatie, energie maar ook moeilijkheden, opgedaan in de dagelijkse meditatiebeoefening, effectiever te kunnen vertalen naar je dagelijks leven.

Herken je je in een van onderstaande situaties? Je wilt:

  • minder spanning en meer (innerlijke) ruimte ervaren

  • meer rust, acceptatie en (innerlijke) vrijheid ervaren.

  • je minder opgejaagd voelen en beter omgaan met druk en drukte.

  • beter leren schakelen tussen in- en ontspanning & doen en zijn.

  • dichter bij en in verbinding met jezelf blijven, ook in contact met de ander.

Neem dan contact met mij op!

In mijn begeleiding put ik uit mijn 20 jaar ervaring met Zen en Vipassana meditatie, zowel individuele beoefening als in groepen van diverse leraren. Ik laat ik mij inspireren door bronnen met een eigentijdse benadering op de boeddhistische levensfilosofie. Centraal staat de beoefening en integratie van mindfulness of aandacht in het dagelijks leven. Mijn eigen beoefening in groepen praktiseer ik onder andere bij platforms zoals bijvoorbeeld 30NOW. Van 2022 t/m 2023 volg ik de opleiding tot meditatieleraar bij het Meditatie Instituut Nederland. Vanaf het voorjaar van 2023 start ik met het geven van een meditatietraining, waarover binnenkort meer informatie volgt.

Wil jij meer weten over mijn werkwijze bij persoonlijke coaching? Klik dan hier.

'Men moet ondanks de vele mensen,
de vele vragen, de veelzijdige studie,

altijd een grote stilte met zich meedragen,
waarin men zich steeds terugtrekken kan,

ook te midden van het grootste gewoel
en ook te midden van het intensiefste gesprek'.

Etty Hillesum (Uit het werk 1941-1943)

Stilte komt uit het hart en niet uit bepaalde omstandigheden buiten onszelf.

Wie vanuit stilte leeft, is niet altijd stil en zit niet de hele dag stil, maar kent steeds minder innerlijke verstoring.

Thich Nhat Hahn