Werkwijze Persoonlijke Coaching

Steenmannetjes. Als je weleens in de bergen wandelt, heb je ze vast een keer gezien. Steenmannetjes zijn stapels stenen die door passerende wandelaars zijn opgestapeld. Ze dienen als wegwijzer of als stille getuigenis van iemands aanwezigheid. Ze vormen een spiegel van ons leven, waarin we getuige zijn van onze individuele weg en daarop soms een markering nodig hebben.

Als coach en trainer wil ik zo’n steenmannetje voor anderen zijn. Ik functioneer als tijdelijk baken op je pad en help je om jouw route te hervinden. Ik ben ondersteunend en een veilige basis, maar ben ook confronterend en laat mensen hun uitdagingen onderzoeken.

Mijn werkwijze is transformationeel en gericht op het vorm geven van persoonlijke transitie. Transformatie is via bewustwording steeds dichter bij je eigen essentie komen en vandaaruit gaan leven en werken. Hoe meer je je verbonden gaat voelen met je essentie, met wie je werkelijk bent, hoe helderder je keuzes worden. Je ervaart meer innerlijke vrijheid en vreugde.

Persoonlijke transitie mogelijk maken vraagt ook om stil staan bij wat verloren gaat. En waar je afscheid van mag nemen, voor er ruimte ontstaat om het nieuwe welkom te heten. Misschien stil te staan bij verliezen en de emoties die met dat verlies gepaard gaan. Het is het verbinden van verleden, heden en toekomst.

In mijn coaching en begeleiding werk ik desgewenst met stilte-, meditiatie- en lichaamsbewustzijnsoefeningen. Toegang vinden tot stilte maakt dat je makkelijker uit je denken en bij je gevoelens komt. Stilte wordt een bron voor beweging van binnenuit.

Ik wil jouw persoonlijke groei graag begeleiden. Wat wil jij?

Coachingstraject

Ieder coachingstraject start met een kosteloze intake. Tijdens dit kennismakingsgesprek kun je ervaren of we een klik hebben en of jouw vraag bij mij op de goede plek is. We stemmen een passende werkwijze af die aansluit op jouw behoeften en doelen. Uiteraard kunnen we die werkwijze gaandeweg aanpassen, naar behoefte en inzicht. De sessies duren per keer anderhalf uur en varieren qua aantal.

Loslaten

Loslaten is iets anders dan achterlaten.
En vasthouden is iets anders dan weigeren om verder te gaan.

Loslaten is toestaan dat wat er was
in je doorklinkt
terwijl je verder gaat.

Vasthouden is toestaan dat je verder gaat
terwijl wat er was
eeuwig in je zal nagalmen.

Henri-Louis Bergson

Loslaten