Werkwijze Zakelijke Coaching

Als team, als leider of als ondernemer heb je de gewenste situatie voor succes, groei of andere doelstellingen perfect voor ogen. Om daar te komen, ben je echter afhankelijk van andere mensen. Je medewerkers, collega’s of familieleden zijn het fundament onder een geslaagde transitie. Hoe krijg je hen mee?

Er is sprake van transitie binnen een organisatie wanneer mensen het oude durven los te laten en samen door een fase van onzekerheid heen durven toewerken naar een nieuwe situatie. Maar transitie is een ongrijpbaar proces. Het is een grotendeels emotioneel proces tussen en binnenin mensen. Verbinding en dialoog creëren, een veilige omgeving bieden, tijd en aandacht bieden aan eventuele weerstand en vruchtbare grond scheppen zijn van groot belang in dit groeiproces.

Mijn begeleiding is gericht op het doorbreken van stagnatie door onbewuste, onbesproken opvattingen en drijfveren naar boven te halen. Vaak komen deze opvattingen en drijfveren voort uit een onderstroom, die een diepere laag binnen het team of de organisatie vormt. De bovenstroom is het zichtbare gedrag. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de missie, rollen, doelen en processen binnen een bedrijf. De onderstroom is verborgen voor het oog, maar zet de bovenstroom wel in beweging.

In mijn werkwijze neem ik het systemische perspectief mee. Systeemdenken betekent iets plaatsen in de context van een groter geheel waar iets of iemand deel vanuit maakt. Hoe zijn bepaalde dynamieken, die meestal onbewust zijn ontstaan naar aanleiding van gebeurtenissen in het systeem, van invloed op het gedrag in het hier en nu. Waar is het probleem, tegen het licht van het grotere geheel, misschien een oplossing voor?

Mijn eigen ervaring vanuit het ondernemen met een familiebedrijf, maakt dat ik tal van situaties in het werken met de onderstroom heb doorvoeld en ik mij goed kan verplaatsen in de context van en de dynamiek binnen een (familie) bedrijf.

Ik wil jouw zakelijke transitie graag begeleiden, wat wil jij?

Als ‘secure base’ coach en resultaatgerichte verbinder, help ik jou, je team of je familiebedrijf om op onderzoek uit te gaan. We creëren een veilige situatie, waarin alle betrokkenen zich gezien en gehoord voelen en emotionele risico’s durven nemen. Doordat mensen zich kwetsbaar opstellen en de dialoog durven aangaan, óók als dit soms conflicten oplevert, begint het te stromen. Er ontstaat inspiratie en energie, wat uiteindelijk transitie mogelijk maakt.

Intake

Aan zakelijke coaching gaat een intake vooraf. Dit kunnen ook meerdere intakes zijn met diverse betrokkenen. Bij de intake vorm ik mij een beeld van de ontwikkelingsfase waarin een bedrijf of het team zich bevindt. Daarna breng ik de samenwerkingsdoelen in kaart. In afstemming met de opdrachtgever lever ik maatwerk dat is gekoppeld aan de vraag, het doel en de gewenste resultaten. Mocht de situatie of tijdelijke problematiek vragen om een ondersteuning op interim basis, dan is dat ook mogelijk. Ten tijde van een opdracht, kan ik eventueel, vanuit mijn eigen netwerk en afhankelijk van de organisatieproblematiek en de bestaande behoeften, andere disciplines aanhaken.

‘In weerstand zit de schoonheid
van trouw verborgen’

Barbara Hoogenboom