Werkwijze

Je wilt verandering maar weet niet goed waar te beginnen. Er is van alles wat jou tegen houdt. Je leidt een vol leven. En wanneer je eindelijk rust hebt, houd je het gevoel 'aan te staan'. Je bent een doener, hebt veel energie maar toch pieker en twijfel je veel. Na een verlies of een periode van tegenslagen, lukt het je moeilijk om je veerkracht te hervinden.

Misschien heb je zo je eigen vragen waar je mee zit of situaties waar je op dit moment tegen aan loopt. Je bent welkom met je eigen vraag! Mijn werkwijze is het beste duidelijk te maken aan de hand van de stappen van de verbindende cirkels;

Om erachter te komen waarom je nog niet doet wat je wilt of nog geen uiting geef aan waar je naar verlangt, is het belangrijk om te zien wat jou tegenhoudt. Vaak zie je het pas helemaal als je het kan voelen. En je voelt het pas als je het echt kan zien. Kan binnen laten komen, zodat het openbaart aan jou. Om te stap te maken naar doen, is het van belang dat je weet wat je drijft, zodat je keuze maakt van binnenuit. En je doet wat in jou past in plaats van dat jij je aanpast aan de buitenwereld. De stappen lopen door elkaar heen en synchroon met wat nodig is in het moment of met wat zich aandient.

 

Wat bedoel ik daar mee?

 

ZIEN

Om inzicht te krijgen in wat je tegenhoudt is bewustwording nodig. Bewustwording is inzicht ontwikkelen en steeds meer ‘zien’ of anders kijken. Zien is naar binnenkijken en te luisteren naar je innerlijke stem, de stem van je ziel. Onze innerlijke stem zien we vaak over het hoofd en is zacht, geduldig, helder, warm en zonder oordeel.

Soms willen we iets niet zien of hebben we er geen zicht meer op. Misschien omdat we er geen ruimte voor hadden, we door wilden gaan en het onderdrukt hebben. We kunnen het ‘uit het zicht’ laten tot dat het niet meer gaat en onze ziel roept of ons lichaam protesteert en we er iets mee moeten of willen doen.

 

VOELEN

Voelen gaat ook over je bewust zijn van je gevoelens. Je gevoelens te herkennen, onderzoeken en te accepteren. Om waar te nemen waar je weerstand zit en waar jij energie verliest. Om te voelen wat jou drijft en waar jij van aan gaat. Maar ook voelen waar je grenzen liggen. In een periode van rouw is het doorvoelen belangrijk om jezelf ruimte te geven en te kunnen zijn met de wirwar aan gevoelens. 

Wanneer je onvoldoende verbinding hebt met je gevoel of je je gevoelens negeert, zorgt dat op den duur voor onnatuurlijke stress, onrust en spanning. Je werkt jezelf op een onnatuurlijke manier tegen. Gevoelens hebben een signaalfunctie en dienen als innerlijk kompas.

 

DOEN

Wanneer jij door te zien en te voelen weet waar de innerlijke beweging zit, is het belangrijk om ook daadwerkelijk te gaan 'doen'. Soms kan het ook zijn dat je juist ‘iets niet meer gaat doen’  afscheid te nemen van iets of iemand. Dan zal aandacht van de begeleiding er op gericht zijn om daar de juiste voorwaarden voor te scheppen. Doen of niet-doen is belangrijk om uiting te geven aan de verandering in je dagelijks leven en de verandering te ervaren op emotioneel, spiritueel, fysiek en mentaal niveau. Je laat de verandering door je heen werken. Ik moedig je aan om jezelf van binnenuit te motiveren om doelen te stellen en de drive te ervaren deze doelen ook daadwerkelijk te behalen.

We zullen zo nu en dan stil zijn, zodat jij je bewust kan worden wat er in je leeft. Dit doen we door bijvoorbeeld een geleide meditatie of lichaamsgerichte oefening, om bij jezelf te komen. De aandacht uit je hooft en naar binnen te richten, bij je adem en je lichaam. Ons lichaam brengt ons in het hier en nu zodat er ruimte ontstaat. In stilte ga je van ‘denken’ naar ‘zien’ en ‘voelen’.

 

Mijn werkwijze is transformationeel. Transformatie is via bewustzijn steeds dichter komen bij wie je in essentie bent en vandaar uit steeds meer leven en werken. In de begeleiding maak ik, afhankelijk van wat zinvol is in het moment, gebruik van een variatie van oefeningen en methoden. Zoals Focussing, Insight Dialogue, Deep Democracy, Ademwerk, Bevrijdend reflecteren, The Work van Byron Katie als meditatief proces, Transactionele Analyse en (Systemisch) Secure Base coaching.

 

Wil je aan de slag of kennis maken, neem dan contact op!